"Demek bu ihtifâlât; bir saadet-i uzma, bir mahkeme-i kübra, bilmediğimiz bir ulvi gaye içindir." cümlesini izah eder misiniz?


"Hem bir meşher-i âzamda daimî gösterilecek. Demek şu geçici, kararsız vaziyetler, sabit suretler, bâki meyveler veriyorlar. Demek bu ihtifâlât bir saadet-i uzmâ, bir mahkeme-i kübrâ, bilmediğimiz ulvî gayeler içindir."(1) 

Tabir "ihtilaf/ihtilafat" değil "ihtifal/ihtifalat" olacak. İhtifalat ise kelime olarak alay, tören ve merasim gibi manalara geliyor.

Temsildeki ülkede her şeyin sürekli olarak yıkılıp, yerine yenisinin yapılmakta oluşu, bâki bir âleme işaret içindir. Çünkü bu yıkmak ve yapmaklar, o büyük yıkım ve yapımın, yani kainatın kıyamet ile harap edilip yeniden ahiretin inşa edilmesine bir prova, bir somut örnek, bir delil niteliğindedir.

İhtifalat tabirini konu bütünlüğü içinde yıkıp yeniden yapmak şeklinde anlayabiliriz. Zira bu yıkım ve yapımlar adeta bir merasim bir tören niteliğinde yapılıyor. Mesela bahar mevsiminde yapılan sayısız haşir ve neşir, kışın yeniden bozulup  yıkılıyor, sonra diğer baharda tekrar yapılıyor. Yapmak ve bozmak iki farklı merasim ve iki değişik tören gibidir.

(1) bk. Sözler, Onuncu Söz.