"Hayat ve vücudun yükünü, Onun kudretine, rahmetine teslim edip, kendine yüklemeyip, belki kendisi o hayatına ve nefsine biner hükmünde bir rahat makam bulur." Nefse binmenin tam olarak anlamı nedir, bilgi verir misiniz?


Nefse binmek; nefsin tedbir ve dizginini ele alıp, onu hayır ve ibadette sevk ve idare etmek anlamında kullanılıyor. İnsan, İslam’ın emretmiş olduğu ibadetleri tam yapıp, güzel ahlakı üzerinde gösterebiliyorsa, nefsine binmiş demektir. Nefse binmenin alamet ve tezahürü bu şekildedir.

Nefis daima kötülüğü emreder. İnsanın en büyük düşmanı nefistir. Nefsin karşısında mukavemet edecek yegane unsur ise; kalp ve imandır.

İman ve kalbin nefse hakim olması ise; ancak tahkiki imanla mümkündür. İman ne kadar kuvvetli ve sağlam olursa, nefis de o kadar tesirsiz ve zararsız hale gelir, yani nefse binme imkanı bulmuş oluruz.