"Evet, inkılâb-ı hakaik ittifaken muhaldir. Ve inkılâb-ı hakaik içinde muhal ender muhal, bir zıt kendi zıddına inkılâbıdır. Ve bu inkılâb-ı ezdad içinde, bilbedahe bin derece muhal şudur ki, zıt, kendi mahiyetinde kalmakla beraber,.." İzah?


“Evet, inkılâb-ı hakaik ittifaken muhaldir.” ifadesi; kendi olan ve kendinden başka herhangi bir şey olmayan anlamını içeren bir mantık prensibidir. Bir şey ne ise odur. Bir şey başka bir şeye ne benzerdir, ne de başka bir şeye eşittir.

Benzerlik; bir şeyin başka bir şeyle birden çok ortak özelliği içermesi durumudur. Benzerlik, iki ayrı şey arasındaki birçok ortak özelliğin ilişkisidir. Ortak özellik arttıkça aradaki fark azalarak benzerlikten eşitlik durumuna yönelir.

Eşitlikte ise, yine bir sınır vardır. İki farklı şeydeki bütün ortak özellikler aynı olduğu durumda, o şey ancak eşit olur. Yine de aynı (özdeş) olmaz. Özdeş ise iki ayrı şey arasında bir ilişki bağlantısı kurulması değil, bir şeyin kendisi olmasıdır.

Mesela; bir şey aynı anda hem aydınlık hem karanlık olamaz; yine bir şey aynı anda hem sıcaklık hem soğukluk olamaz. Yani bir şey; bir şey iken, başka bir şey olamaz. Portakal kendi kimliğini koruduğu bir anda yani portakal iken, aynı zamanda elma olamaz. Ya da aynı özellikte ve eşitlikte iki elma olsa, yine bunlar birbirinin özdeşi ve aynısı değildir.

Allah, hem sonsuz kudret sahibi, -hâşâ- hem de aciz olamaz, hem sonsuz zengin iken hem de fakir olamaz, hem sonsuz ilim sahibi iken hem de -hâşâ- cahil olamaz. Bir şey kendi iken zıddına asla dönüşemez, üstelik bu bir de ezeli ise hiç imkan kalmaz. Yani sonsuz kudret sonsuz kudret iken, zıddı olan acizlik ona asla yanaşamaz demektir.