BAĞAVÎ


Ali ibni Abdülaziz ibni’l-Merzebân el-Bağavî, bazı kaynaklarda Ebu’l-Hasen ve Şeyhu’l-Haram künyeleriyle de tanınır. Hadis hafızlarındandır (Hadis literatüründe yüz bin hadisi ravileriyle birlikte ezbere bilen kişiye Hafız denir) ve hadis âlimlerince sika, yani çok güvenilir kişi olarak görülür. “Müsned” isimli bir hadis kitabı vardır.