"Bu defa matbaa işlerinde fazla ilerlemiş olan İtalya’ya nümune için bir cüz’ü gönderildi." İtalya'da Müslümanların pek bulunmadığı bir ortamda, İtalya'ya gönderilmesinin sebebi ne olabilir?


Burada kitabın basılmasından bahsediliyor, yoksa basıldığı yerde neşredilsin denilmiyor. O dönemin şartlarında; hem kaynak noktasından hem de teknik açıdan Türkiye'de Kur’an’ı tam yaldızlı ve üç renk olarak basmak mümkün değilmiş. Şu cümlede de ifade edildiği gibi:

“Bu def’a matbaa işlerinde fazla ilerlemiş olan İtalya’ya nümune için bir cüz’ü gönderildi.”(1)

İtalya o dönemde matbaa bakımından çok ileri bir teknolojiye sahip olduğu için, basılmak üzere oraya bir cüz gönderilmiş deniliyor. Yoksa İtalya halkı okusun diye gönderiliyor değil.

(1) bk. Emirdağ Lahikası-II, 96. Mektup.