"Mevt-âlûd bir nevm ile kışta uyuşmuş bir sinek, nasıl onun ihyası kudrete ağır gelmez. Şu dünyanın mevti de ihyası da öyledir..." Sinekler kışta uyuyup, baharda uyanıp çoğalıyorlar mı, yoksa ölüp yeniden mi diriltiliyorlar?


Sineklerin her nev’i, kışın ya ölür ya da uygun bir ortamda ortadan kaybolur. Kışın ortadan kaybolan ve gelecek neslin devamını sağlayacak olan bu sinekler, havaların ısınmasıyla birlikte ansızın ortaya çıkarlar. Sinekler ısıya karşı çok hassastır. Güneşin bulutun arkasına girdiği zaman oluşan ısı düşmesinden bile etkilenirler. Kışın hayatlarını devam ettirmeleri mümkün değildir.

Ölen Sinekler de ölmeden önce yumurtalarını toprağa veya kuytu bir yere gömerler. Lavra ve yumurtalar soğuktan etkilenmez. Havalar ısınmaya başlayınca, yumurtalar çatlar ve sinekler uçmaya başlar.

İhya, diriltmek, yeniden hayata kavuşturmak demektir. Ölmüş bir şey diriltilebilir. Bu yüzden "kışta uyuşmuş" ifadesini yukarıdaki bilgiler ışığında, bir kısmını ölmüş (yumurtalarını gelecek seneye bırakıp gidenler) bir kısmını da "uyumuş" şeklinde anlamak, daha yerinde olur diye düşünüyoruz. Üstadımız buna "kısmen aynen, kısmen mislen" tabirini kullanır. Yani bir kısmı uyur tekrar kendileri hayatlarına devam ederler, bir kısmı ise bizzat ölür nesilleri hayatlarına devam ederler.

İlave bilgi için tıklayınız:

- Tüm insanları yaratmak, bir insan yaratmak kadar kolaydır. (Video)