BAHR-İ MUHİT-İ ŞARKÎ / HİNT OKYANUSU


Asya kıtasının güneyinde, Afrika ve Avustralya arasında yer alan ve güneyde Antartika’ya kadar uzanan okyanustur. Büyüklük açısından Büyük Okyanus ile Atlas Okyanusundan sonra gelir. Yüzölçümü yaklaşık 73 milyon 600 bin km2’dir.
Yüzey suyunun yaz aylarındaki sıcaklık dağılımı düzensizdir. Kışın yüzey sıcaklıkları, okyanusun doğu kesimlerinde 28 dereceyi aşar. En düşük sıcaklık Ekvator’un kuzeyinde ve ortalama 22 derecedir.

Okyanus doğal kaynaklar açısından çok zengindir. Petrol, doğal gaz, monazit, elmas, fosforik yumrular, demir, bakır, magnezyum gibi madenler bulunmaktadır.
Hint Okyanusundaki keşif ve araştırmalar eski çağlara dayanır. M.Ö. Mısırlılar, Fenikeliler ve Hintliler okyanusun kuzey bölümlerinde uzun geziler düzenlemişlerdi. M. S. bu gezileri Çinli ve Arap gemiciler sürdürdü. 1497’de Vasco da Gama Afrika çevresini dolaşarak Hindistan’ın batı kıyılarına ulaştı. Okyanusun güney kıyıları ise 1772’de Kaptan James Cook tarafından keşfedildi.