BATN-I NAHL


Batn-ı Nahl Mekke ile Tâif arasında bulunmaktadır. Yemen ile Tâif istikâmetinden gelenlerin Mekke’ye doğru giderken uğradıkları son menzil olarak kullanılmaktaydı. Bu yerin adına ait bir de seriyye (düşman üzerine sevk olunan 500 kişiyi aşmayan süvari bölüğü) bulunmaktaydı. Seriyyeyi 624 yılında Hz. Peygamberin (a.s.m.) halasının oğlu Abdullah bin Cahş kurmuştur.