"Ayna / ayine" ile "mazhar" olma kavramlarının farkı var mı?


"Mazhar" kelime olarak bir şeyin göründüğü, izhar olunduğu yer anlamına geliyor. Mesela,  insanın üzerinde görülen bütün güzellik ve kemaller kendi malı değil, Allah’ın isimlerinin bir tezahürü bir tebayünü bir tecellisidir.

"Ayna" tabiri de benzer bir manaya geliyor. Aynadaki parlaklık kendinden değil güneştendir, denilirken mazhariyet manası vurgulanıyor. Ayna, mazhar, makes gibi tabirler birbirine yakın ya da müteradif manaları ifade ediyor diyebiliriz.