"Kur’ân’ın adaleti bâb-ı âlemde durup ribâya der, 'Yasaktır; hakkın yoktur, dönmeli.' Dinlemedi bu emri, Beşer yedi bir sille." Faizin, İkinci Dünya Savaşı'na neden olmasını nasıl anlayabiliriz?


Birinci ve İkinci Dünya savaşları, emperyalizm uğruna yapılmış savaşlardır.

Kapitalist düzenin temeli sömürüdür, sömürünün en kuvvetli vasıtalarından birisi de faizdir. Sömürü ve faiz ise, dünya malının belli bir azınlığın elinde toplanmasına sebep olmuştur. Haliyle insanlık iktisadi açıdan zengin ve fakir kamplaşmasına gitmiştir. Bu kamplaşmada komünizm kapitalizme bir tepki olarak doğunca, sınıflar arasında yani zengin ile fakir arasında, bir çatışma kaçınılmaz hale gelmiştir.

İkinci Dünya Savaşı'nın elbette zahiri ve ideolojik başka sebepleri de var, lakin en derin ve temel sebebi bu sınıf çatışması ve onunda altında yatan sömürü ve ribadır diyebiliriz.

Faizin kaldırılması, zekatın işler hale getirilmesi, bu iki sınıf arasında dengesizliğin giderilmesinde ve hakça bir paylaşımın oluşmasında önemli iki reçet-i İslam'dır. Bu yüzden zekat zengin ile fakir arasında güzel ve sağlıklı bir köprü vazifesini görüyor.

Namaz nasıl dinin direği ise, vücub-u zekat ve hürmet-i riba da sınıfların kantarası yani köprüsü niteliğindedir.