"Yalan bir lâfz-ı kâfirdir..." bölümünü özetler misiniz?


"Yalan Bir Lâfz-ı Kâfirdir."

Yalan söylemek küfre ait bir sıfattır. Zira her ikisi de adem (yokluk) temeli üstüne kurulmuştur, yani küfür de yalan da esasında olmayan şeylerdir.

Mesela, ahiret hayatı yok demek ve öyle itikad etmek hem küfür hem de yalandır. Çünkü ahiret vardır ve Allah onu bize kitabında bütün delilleri ile ispat etmiştir. Öyle ise ahirete yok demek hem vakaya mutabık olmayan bir yalan hem de Allah’ın vaadini hafife almaktır ki, bu da küfürdür ve bir iftiradır.

"Bir dane sıdk, yakar milyonla yalanı. Bir dane-i hakikat, yıkar kasr-ı hayali. Sıdk büyük esastır, bir cevher-i ziyalı. Yeri verir sükûta, eğer çıksa zararlı."

"Yalana yer hiç yoktur, çendan olsa faideli. Her sözün doğru olsun, her hükmün hak olmalı. Lâkin hakkın olamaz her doğruyu söz etmek. Bunu iyi bilmeli. 'Huz mâ safâ, da’ mâ keder.'  kendine düstur etmeli."(1) 

Bu cümleler de hakikatlerin hayallerden üstün olduğunu ifade etmektedir. Hakikatin buradaki manası ise her şeyin esasını olduğu gibi yansıtmaktır. Bir şeyi olduğu halinden eksik ya da fazla anlatmak, o şeyin hakikatini giderir, çirkin bir hale sokar. Bu da özü itibari ile yalandır. Yalan; bir şeyi olduğundan farklı göstermek ve aslını bozmaya teşebbüs etmek demektir.

Mesela Peygamber Efendimizin (asm) ayı ikiye bölme mucizesi, güzel ve kâfi bir hakikat ve sıdk iken, hayalperestler bu hakikate hayalî olarak şu ilaveyi yapmışlardır: "Sonra ikiye bölünen ayın yarısı Allah Resulünün sağ cebine, diğer yarısı ise sol cebine girdi." Bu batıl ve asılsız ilave ile o ulvi hakikatin ve o büyük mucizenin aslını zedelemişler, kıymetten düşürmüşler. İşte bu nevi hayaller hakikati bozmaktan başka bir işe yaramaz. Hâlbuki mucizenin hakikat olan aslı, böyle milyonlarca hayalî şeylerden daha güzel ve daha tesirlidir. Bu ilave aslı itibari ile de yalandır, zira olmayan bir şeyi olmuş gibi göstermek insanları ifsad etmek ve aldatmak demektir.

Bir insan yüzlerce hayal üretse bunun insanlara hiçbir faydası ve tesiri yoktur, olsa da çok cüz’îdir. Ama lisandan dökülen hikmetli bir cümle, hakikat ve veciz bir söz binlerce insana tesir eder, onlara rehberlik ve istikamet sağlayabilir. Mesela, Risale-i Nur'un hakikatli bir cümlesi, hayal mahsulü binlerce romandan daha tesirli ve daha ikna edicidir, diyebiliriz.

İlave bilgi için tıklayınız:

- Müslümanın yalanla imtihanı! (Video).

(1) bk. Sözler, Lemeat.