"Yalnız bu cümlenin muhataplarında münafıkların münkirleri bulunmadığı halde cümle tekitleştirilmiştir." Münafıkların münkirleri, derken ne anlatılmak isteniyor?


قَالُواِنَّا مَعَكُمْ Yani, “Sizinle beraberiz.” Bu cümle ile nefislerinin tezkiyesine, ahidlerinin tecdidine, mesleklerinde sabit kaldıklarına işaret etmişlerdir. Yalnız bu cümlenin muhataplarında münafıkların münkirleri bulunmadığı halde cümle tekitleştirilmiştir."

وَاِذَا لَقُوا الَّذِينَ اٰمَنُوا قَالُوا اٰمَنَّا 
[İman edenlerle karşılaştıkları zaman, “Biz de iman ettik” dediler. (Bakara, 2/14)] cümlesinin muhatapları hep münkir oldukları halde, cümle tekitsiz bırakılmıştır. Bunun sebebi, birinci cümleyi şevksiz, aşksız, ikinci cümleyi ise aşk ve şevkle söylediklerine işarettir. Şeytanlarına söyledikleri cümleyi, ismiye şeklinde, mü’minlere karşı söylediklerini cümle-i fiiliye suretinde zikretmeleri, maksatlarının burada ahidlerine sabit ve devamlı kaldıklarını ispat ettiklerine, orada ise yalnız imana geldiklerini ihdas ettiklerine işarettir. ﴾ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ ﴿ Yani, “Bizler mü’minlere karşı, ancak istihza edici insanlarız.”(1)

Münafıklar kalplerindeki şüphe ve inkar dışında her halleri ile Müslümanlar gibidirler. Münafıkların tek eksiği kalpleri ile iman edip ihlasa girmemeleridir. Bunu yaptılar mı tam anlamı ile mümin olurlar. Lakin kendi aralarında durum bilakistir, kalplerinin içindeki küfür ve nifak zahire dışlarındaki iman içeriye (gizlemek anlamında) geçmektedir.

“Sizinle beraberiz.” ifadesini şevksiz ve gönülsüz, kendi aralarında istihza tarzı inkarlarını ise şevkli ve gönüllü yapıyorlar. Münafıkların münkirlerinin bulunmaması inkar ve nifaklarını açıktan yapmamalarına kinayedir.

(1) bk. İşaratü'l-İ'caz, Bakara Suresi, 14 ve 15. Ayetlerin Tefsiri.