"Ruhsat-ı şer’iye olan kasr-ı namaz ve takdim tehir, vesait-i nakliye bir kararda olmadığı için, onlara bina edilmez. Belki, kaide-i şer’iye olan kasr-ı namaz, sabit olan mesafeye bina edilebilir." Bu ifadlerin izahı nasıldır?


Namazın kısaltılması, öne alınması veya sonraya bırakılması gibi şer’i ruhsatlar, kararlı ve sabit olmayan ulaşım araçlarına göre değil, kararlı ve sabit olan mesafeye göre belirlenir. Yani sabit olan doksan kilometreyi geçen bir yolcu, en konforlu ve rahat bir ulaşım aracı ile de yolculuk etse yine seferi sayılır ve namazın kısaltılması ruhsatından istifade eder. Namazın kısaltılması ulaşım araçlarının konforuna göre değil doksan kilometrelik mesafeye göre tespit edilmiştir.

Bazılarının iddia ettiği gibi "Uçak, gemi gibi konforlu ve lüks araçlarda meşakkat ve sıkıntı olmadığı için ruhsat olmaz." sözü, esassız ve çürük bir bakış açısıdır. Namazın kısaltılma illeti meşakkate değil mesafeye göre tayin edilmiştir. Şayet meşakkat illet ve gerekçe olsa idi, seferi olmayıp meşakkat içinde olan herkes namazını kısaltabilirdi.