BEDİÜZZAMAN-I HEMEDÂNÎ


968 yılında İran’ın Hemedan şehrinde doğdu. Adı Ahmed, künyesi Ebû’l Fazl, lâkabı Bediüzzamandır. Hâfız Ahmed ibni’l-Huseyn ibni Yahyâ şeceresiyle tanınan şair el-Hemedânî, edebiyata yeni bir tür olarak kazandırdığı makaleleri ile ünlüdür. Aynı zamanda önemli devlet adamlarından, kızkardeşinin oğluna varıncaya kadar yazdığı mektuplarından oluşan risaleleri de çok meşhurdur.

Bediüzzaman Hemedânî ilk eğitimini kendi babasından aldı. Güçlü bir hafızaya sahipti; çok iyi Arapça bilirdi. Neşeli, arkadaş canlısı, alçak gönüllü, geniş kalpli ve sözünün eri bir insandı. Hemedânî, güvenilir bir hadis ravisi olarak da bilinir. Hemedânî 1008 yılında kırk yaşında Herat’ta vefat etti.