BEKİR AĞA (ADİLCEVAZLI)


Lâhika mektuplarında adı Bekir Ağa, Bekir Bey, Kürt Bekir Bey, Abdülcelil Oğullarından Âdilcevazlı Emrullah Oğlu Bekir şekillerinde geçer.

Bekir Ağanın okuma yazması yoktu. Ancak Risale-i Nur’a dair hissettiklerini yazdırdığı mektuplarla dile getirdi. Ayrıca Isparta’da Bediüzzaman’ın postacısı olarak hizmet etti. Bu sebeple özellikle Barla Lâhikası’nın pek çok yerinde adı geçer. Üstad Bediüzzamanın onun hakkında “Ümmî, fakat allâmelerin işini gören ve esrâr-ı Kur’âniyeye karşı Isparta’nın intibahına sebep olan, Âdilcevazlı Bekir Ağa...” şeklinde bahseder.

Ayrıca Barla Lâhikası’nda geçen bir başka mektupta, “Başta, Gavs-ı Âzam’ın tâbiriyle Bekir Bey, bizim tâbirimizle Bekir Ağa...” ifadesiyle Üstad, Abdülkâdir-i Geylânî Hazretlerinin işaretle haber verdiği talebelerinden birisi olduğunu ifade etmiştir.