Yedinci Söz'deki temsili şematik olarak gösterip açıklar mısınız?


Temsilin daha iyi anlaşılması için şemasını çizmek faydalıdır.

Şu unutulmamalıdır ki, hakikatlerin kalp, akıl, ruh ve diğer latifelerde tesiri, idrak ve tefekküre bağlıdır. Aksi hâlde tesiri son derece az olur. Bu sebeple Risale-i Nurlar dikkatli okunmalı ve mütalaa edilmelidir ki istifadesi ziyade olsun.

Bu sözdeki temsili şöylece gösterebiliriz: