"O darağacı ise ölüm ve zeval ve firaktır ki, gece-gündüzün dönmesinde her dost veda eder, kaybolur." cümlesini izah eder misiniz?


"O darağacı ise ölüm ve zeval ve firaktır ki, gece-gündüzün dönmesinde her dost veda eder, kaybolur."(1)

Cenab-ı Hak bu kainat ve içindeki tüm mevcudat üzerinde fanilik damgası koymuştur. Bu ilahi hükümden kimse hariç tutulmamıştır. Her şey helak olucudur, Allah ise müstesnadır. 

Bilhassa ihtiyarlamış olanlar, ellerine fotoğraf albümlerini alsalar ve baksalar; görürler ki resimlerine baktıkları birçok dostları çoktan toprak olmuş, kabirde yatıyorlar. Onlardan geriye sadece fotoğrafları kalmış; isimleri unutulmuş, cisimleri çürümüş ve belki de birçoğunun kabirleri kaybolmuş.

Evet, bu dünya öyle bir misafirhanedir ki her gün bir kâfile gelir, biri gider; gelen gider, giden gelmez; daima dolar, boşalır.

Bu makamda, ibret olması için şu kıssayı nakletmek istiyoruz:

İbrahim Ethem Hazretleri bir gün kabristandan geçerken, bir kabrin başında durmuş hüngür hüngür ağlayan birisini görür.

Ona: “Niçin ağlıyorsun?” der.

Adam: “Burada yatan benim dostumdu, öldü ve şimdi burada yatıyor.”

Bunun üzerine İbrahim Ethem Hazretleri şöyle buyurur:

“Sen de ölümsüz bir dost tutsaydın ya!..”

Evet, madem her dost veda ediyor ve “Allah’a ısmarladık” demeden gidiyor; o hâlde insana düşen en büyük vazife, bâki bir mahbubu aramak, O’nun marifet ve muhabbetiyle ünsiyet etmektir.

(1) bk. Sözler, Yedinci Söz.