"Kâinat sahifesinde âyâtını yazan ve güneş, ay, yıldızlar emrine musahhar, zîhaşmet ve zîkudret sahibidir." cümlesini izah eder misiniz?


Âyet: Nişan, alamet, işaret; kimsenin inkâr edemeyeceği açık delil demektir.

Bu kâinat, bir kitab-ı kebir ve içindeki her bir varlık da bu kitabın bir âyetidir. Güneş, ay ve yıldızlardan, kuşlara, kelebeklere, ağaçlara ve balıklara kadar her şey Allah’ın varlığının bir nişanı ve birliğinin apaçık bir delilidir.

İşte bu manada, her şey kâinat sayfasında kudret kalemiyle yazılan bir âyettir.

İsm-i Hakem’in tecelli-i âzamı şu kâinatı öyle bir kitap hükmüne getirmiş ki, her sahifede yüzer kitap yazılmış ve her satırında yüzer sayfa dercedilmiş ve her kelimesinde yüzer satır mevcuttur ve her harfinde yüzer kelime var ve her noktasında kitabın muhtasar bir fihristeciği bulunur bir tarza getirmiştir.”(1)

(1) bk. Lem'alar, Otuzuncu Lem'a, Üçüncü Nükte.