"Vücutta atâlet yok; işsiz adam, vücutta adem hesabına işler." Buradaki işsiz adamı nasıl anlayabiliriz?


Buradaki "işsizlik" tabirini eylemsizlik, amelsizlik, boş ve atıl durma şeklinde anlamak gerekir. Yoksa bu tabiri sadece maişet açısından düşünürsek, maişetin dışındaki milyonlarca faal insanı işsiz ve amelmande yapmış oluruz. Yani herhangi bir iş ile meşgul olan bir adam burada ifade edilen işsiz, atıl ve amelsizlik kapsamından kurtulur diye düşünüyoruz.

Özetle yazmak, çizmek, okumak, ilim ile meşgul olmak en güzel işlerden ve amellerdendir diyebiliriz.