Hizmet etmek için başını açan, sonra da hizmet görevi verilmeyen, aile baskısından da tekrar kapanamayan biri ne yapabilir?


Evvela, hizmet için baş açmak hizmeti anlamsızlaştırıyor. Zira hizmet, iman ve imanı yaşamak için bir araç bir vesiledir. Araç için amaç feda edilemez. "Amaca giden her yol mubahtır." bakış açısı da İslam’ın onaylamadığı bir bakış açısıdır. Bu yüzden iman ve Kur’an’a, yine iman ve Kur’an’ın kabul edip onayladığı bir araç ve bir vesile ile hizmet etmeliyiz. İslam yolunda eğriliğe, eğrilmeye, eğilmeye yer yoktur. Amacımız da aracımız da İslamî olmalıdır yani.

İkincisi, başı açık diye kişileri dışlamak ya da hizmet dışına atmak doğru değildir. Unutulmamalıdır ki her başı açık bayan mücahide adayıdır. Altın toprak içinde, inci deniz içinde saklıdır; hizmet ise bu altın ve incileri deniz ve topraktan çıkarmaktır. Kimin hidayete ve büyük hizmetlere vesile olacağını bilemediğimiz için, her insana potansiyel hadim ve hadi nazarı ile bakmalı ve onları şefkat sinesi ile kucaklamalıyız. Gelmeyene gidilmeli aramayanı aramalıdır. Peygamber Efendimiz (asv) ashabından birisini göremediği zaman onu arar ve sorardı, onun ayağına kadar giderdi. Kainatın Efendisi (asv) ayağa giderken bize ne oluyor acaba!..

Üçüncüsü, hizmet kimsenin tekelinde değildir ve olmamalıdır. Hizmet etmek isteyen kendi kapasitesi ve kendi gücü kadar hizmet etmelidir, edebilir...