Bir insan hasta olmaktan niçin korkar? İmanın buradaki yeri ve önemi nedir?


Bütün iyilik ve güzelliklerin kaynak ve membaı tahkiki iman olduğu gibi, cesaret ve metanetin de kaynak ve membaı tahkiki imandır. Yani insan sağlam bir iman elde ettiği zaman, değil hastalıktan korkmak belki kainat bomba olup patlasa muhtemeldir ki onu korkutmaz, ona bir endişe bir telaş vermez. Yani başa gelen hadiselerden etkilenmek ya da korkmak imanın kuvvetine göre herkeste faklı olur. İmanı sağlam ve kavi olan birisi hadislerin tazyik ve baskısından fazla etkilenmezken, imanı zayıf ve avam olan birisi hadislerin baskısına ve korkusuna maruz kalır. Yani "Dünyevi korku ve endişelerin panzehiri tahkiki imandır." diyebiliriz.

Ekseriyetle hastalıklar ölüme sebebiyet verdiği için, insanlar hastalıktan korkarlar. Ölümden de ya bir yokluk ve hiçlik olarak görüp korkar ya da imanın zayıflığından dolayı ölümü yokluğa yakın görmesinden dolayı korkar. Halbuki kuvvetli iman sahibi, ölümü bir yokluk ve hiçlik olarak değil dosta ve ahbaba kavuşma olarak telakki eder ve ölümü arzular. Yani kişi ölümün arkasındaki o muhteşem hayatı imanla görse ve ibadetle onu arzulasa, ne ölümden ne de ölüme sebebiyet veren hastalıktan korkmaz.

İman, bütün korku ve endişelerin en müessir tek ilacıdır.