"Yalnız insanın indallah kerameti olduğu için,.." cümlesini izah eder misiniz, buradaki kerameti nasıl anlayabiliriz?


"Yalnız insanın indallah kerameti olduğu için, âlem-i şehadetin yaratılışında insan, ille-i gaiye menzilesinde gösterilmiştir. Ve insanın hatırı için, bütün envâa bir umumî ziyafet verilmiştir. Bu ise, bütün âlemin faydaları insana münhasır olup başkalara hiçbir faydası yoktur demek değildir."(1)

“Yalnız insanın indallah kerameti olduğu için,..” Buradaki keramet ifadesini birkaç şekilde anlamak mümkün.

Keramet burada  insanın Allah katındaki değer ve makamını ifade ediyor. Evet, insanın Allah katında o kadar itibarı ve değeri var ki koca kainatı adeta ona bir sofra gibi bezemiş ve onun etrafında döndürüyor. Hatta insanlar içinde Muhammed Arabi (asv) Hazretleri onun habibi mertebesine çıkmış  ve bütün kainatın yaratılmasına bir vesile ve sebep olmuştur. Bu da insanın indallah (Allah katında) keramet (makam) sahibi olduğunu gösteriyor.

Kerametin ikinci manası, insan fıtratının Allah’ın bütün isim ve sıfatlarına cami ve vasi bir ayna şeklinde yaratılarak, mahlukat içinde en büyük ikrama ve imtiyaza mazhar bir varlık olması anlamındadır. Yani keramet, ikram ve ihsan anlamına geliyor ki, insan adeta Allah’ın lütuf ve ikram deryasına gark olmuş demektir.  Tabiri caiz ise, Allah insanı özenerek bezenerek yaratmış ve insanı ikram ve ihsanına bir merkez kılmış.

Her ne kadar  insanın cismi ve cirmi zerre kadar olsa da, sahip olduğu manevi cihaz ve latifeler sayesinde  kainat kadar kıymetli ve değerli bir keramete sahiptir.

(1) bk. İşârâtü'l-İ'câz, Bakara Sûresi, 21-22. Ayetlerin Tefsiri.