BOLŞEVİZM


Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi’nin Lenin’in önderliğinde başlayan ve iktidarı ele geçirerek siyasal güç hâline gelen akımdır. Bu akımın taraftarlarına Bolşevikler adı verilir ve kelime anlamı “Çoğunlukta Olanlar”dır. Bolşeviklerin karşıtları da “Azınlıkta Kalanlar” anlamına gelen Menşevikler’dir. Bolşevikler 1917 Şubat Devriminden sonra kentlerdeki işçiler ve askerlerden giderek daha fazla destek bulmaya başladı. Bolşevikler aşırı sert tavırlarıyla tanındı. Moskova’daki geçici hükümeti devirdiler ve yönetimi üstlendiler. Sol Sosyalist Devrimcilerin dışında hiçbir devrimci grupla iktidarı paylaşmadılar ve ülkedeki iç savaşla birlikte olağanüstü sertleşen koşullarda bütün rakip siyasal örgütleri yasaklama yoluna gittiler. Bolşevik örgütü Mart 1918’de Rus Komünist Partisi adını aldı. 1952 yılında da Sovyetler Birliği Komünist Partisi olarak değiştirildi.

Bolşevik Partisinin ve onun mirasçısı olan örgütlerin 74 yıllık iktidarıyla birlikte Sovyetler Birliği 1991 yılı sonunda yıkıldı ve resmen son buldu.