"Kur’ân’ın bütün kelimat-ı İlâhiye içinde cihet-i ulviyetini..." cümlesinde "bütün kelimat-ı İlâhîye" ifadesiyle kastedilen mana nedir?


Cenab-ı Hakk’ın nasıl ki ilim, irade, kudret ve basar gibi sıfatları sınırsızdır. Aynen öyle de zâtî bir sıfat olan kelam sıfatı da nihayetsizdir. Buna göre:

Meleklere ve insanlara edilen bütün ilhamlar, Allah’ın bir çeşit konuşmasıdır. Hatta hayvanlara edilen bütün ilhamlar dahi yine kelam-ı ilahînin bir nevidir ve Cenab-ı Hakk’ın kendine mahsus bir çeşit konuşmasıdır. 

Rabbimizin ilhamı ile balıklar yüzmeyi, kuşlar uçmayı öğrenir, yolunu kaybedenler yolunu bulur; mahlûklar hayat şartlarını öğrenir; varlıklar birbirinin imdadına koşarlar. 

Diğer bütün semavî kitaplar ve suhuflar da Cenab-ı Hakk’ın kelam sıfatından gelmiştir.

Üstadımız, Kur’ânın bütün ilhamlardan ve bütün semavi kitaplardan üstün olduğunu bu Dördüncü Esas'ta beyan etmiştir.