Risalelerin ekserisinde "Risale-i Nur" tabiri geçerken, İkinci Şua'da "Siracü'n-Nur" tabirinin geçmesinin hikmeti ne olabilir?


"Siracü'n-Nur" ışık saçan lamba demek olup, Risale-i Nurların bu zamanda manevi bir lamba görevi yaptığına  işaret eden bir ifadedir.  Bu isimlerin makamları ve o şekilde olmaları  ya ayetin işaret ve beşareti ile ya da İmam Ali (ra)’in keramet ve müjdelemesi şeklinde tayin olunmuşlardır.

"Bu risale benim nazarımda çok mühimdir. Çünkü, içinde çok mühim ve ince olan esrar-ı imaniye inkişaf ediyor. Bu risaleyi anlayarak okuyan adam imanını kurtarır inşaallah. Maatteessüf, ben burada kimseyle görüşemediğimden, kendime tebyiz edip yazdıramadım. Bu risalenin kıymetini anlamak istersen, başta bulunan İkinci ve Üçüncü Meyve'yi ve âhirdeki Hâtime'yi ve Hâtime'den iki sayfa evvelki Mesele'yi evvelce dikkatle okuduktan sonra tamamını teennî ile mütalâa eyle."(1) 

Üstad Hazretlerinin yukarıda da izah ettiği gibi, İkinci Şua iman açısından çok derin ve etkili bir risale olup, Risale-i Nur'un manevi lamba olma özelliğini en parlak bir şekilde gösteren bir parçadır. Bu yüzden bu risalede Nurların ışık veren lamba olma vasfı öne çıkarılıyor.

(1) bk. Şualar, İkinci Şua, Birinci Makam.