"İşte, insanda binlerle hissiyat var." cümlesini izah eder misiniz, ben yirmiye kadar ancak bulabildim, binlerce hissiyatı nasıl anlamalıyız?


İnsanın yaratılışına takılan maddi ve manevi her bir cihaz Allah’ın ulvi ve kudsi isimlerinin manalarına açılan bir penceredir. İnsan bu cihaz penceresi ile Allah’ın isimlerinin defineleri hükmünde olan manaları ve tecellileri anlar ve açar. Bu cihazlar sayesinde Allah’ı isimleri ile beraber tanır. Mesela akıl bir cihazdır, insan bu cihaz ile Allah’ın isimlerinin manasını çözümler ve anlar.

İnsanın mahiyetinde her  bir alem ile irtibat kuracak cihaz ve duygular vardır. İnsanın her bir cihazı ve duygusu bir aleme açılan bir penceredir, insan bu duygu penceresi ile o alemi seyreder ve o alemle iletişim kurar.

Mesela göz bir penceredir, görüntüler alemine açılır; kulak bir penceredir sesler alemini işitir; dokunma duyusu bir penceredir cismani alemlere açılır; hayal kuvveti bir penceredir misal alemi ile irtibat kurar; ruh bir menfezdir ruhlar alemine açılır; kalp aşk ve muhabbet dünyasının kapısıdır, akıl hikmetli mevcudat aleminin mütefekkir bir mütalaacısıdır,.. buna benzer binlerce his ve duygular insanın geniş mahiyetinde mevcuttur ve her birisi bir alem ve bir ism-i İlahi ile irtibatlıdır.

Bu duygulardan bazılarının adı ve tanımı yapılabiliyor, ama hepsinin bir tanım ve adı bulunmuyor ve genel olarak bunlara duygu, hissiyat ya da latife deniliyor.

Bir şeyin tanımlanamaması ya da adının konulamaması o şeyin olmadığı anlamına gelmiyor. Çok şeyler var ki varlığını ve mevcudiyetini hissederiz, ama mahiyetini tanımlayamayız; bu duygular da bu türden şeylerdir.