"Bütün efkâr-ı fâsideye, ahlâk-ı rezileye ve desais-i şeytaniyeye ve tabasbusata karşı; bu Şeriat-ı Garra üzerine müesses olan kanun-u esasî Azrail hükmüne geçti, onları öldürdü." cümlesini izah eder misiniz?


"Sakın ey ihvan-ı vatan! Sefahetlerle ve dinde lâübaliliklerle tekrar öldürmeyiniz. Ve bütün efkâr-ı fâsideye, ahlâk-ı rezileye ve desais-i şeytaniyeye ve tabasbusata karşı; bu Şeriat-ı Garra üzerine müesses olan kanun-u esasî Azrail hükmüne geçti, onları öldürdü."(1) 

Ey vatanımız bir olan kardeşler, günah ve haramlara dalmak ve dine mesafeli durmak bütün çürük ve bozuk fikirlerin, kötü ahlakların ve şeytani hilelerin ve yalakalıkların temeli ve esasıdır. Osmanlının Kanun-u esasisi yani anayasası İslam şeriatı üzerine kurulmuş bir anayasadır. Ve bu anayasa hayata tam manası ile geçirilirse, o zaman bütün çürük ve bozuk fikirlerin, kötü ahlakın ve şeytani hilelerin ve yalakalıkların ilaç ve devası olmuş ve olacak inşallah, denilerek o zamanın aşiretlerine Osmanlı anayasasının ruhu izah ediliyor.

Cümlede geçen Azrail tabiri, güzel bir benzetmeye işareten söylenmiştir. Çünkü ruhları kabzetme vazifesi O'na verildiği için, burda bütün fasid fikirlerin, şeytani desiselerin ve ahlaksızlığa götüren riyakarlık ve enva-i çeşit rezilliklerin ruhlarını kabzeden ve dirilmemek üzere mezaristana mahkum eden, İlahi şeriate dayanan Kanun-u esasidir. 

(1) bk. Divan-ı Harb-i Örfi, Hürriyete Hitap.

İlave bilgi için tıklayınız: 

"Evet, daha dehşetli bir istibdad ile pek acı ve zehirli bir esareti bize içirdiler." ...