"Ey sabırsız nefsim! Acaba geçmiş günlerdeki ibadet külfetini ve namazın meşakkatini ve musibet zahmetini bugün..." Namaz kılamamanın sebebi sadece sabırsızlık hali midir? İbadet cihetinde yalnız günü düşünmenin faydası nelerdir? İzah eder misiniz?


Namaz kılmamanın elbette ki tek sebebi tembellik ve sabırsızlık değildir; inanç zayıflığından, büyük günahlara müptela olmaya, vesveseden yeise kadar uzanan bir dizi sebep sayılabilir. Ancak, bu derste “Namaz iyidir. Fakat her gün her gün beşer defa kılmak çoktur. Bitmediğinden usanç veriyor.” sözüne cevap verildiği için, öncelikle sabırsızlık üzerinde durulmuş oluyor.

"Madem hakikat böyledir. Âkıl isen, ibadet cihetinde yalnız bugünü düşün. Ve 'Onun bir saatini, ücreti pek büyük, külfeti pek az, hoş ve güzel ve ulvî bir hizmete sarf ediyorum.' de. O vakit senin acı bir füturun, tatlı bir gayrete inkılâb eder."(1)

İnsan, Üstad'ın tavsiyesine uyarak “bütün ömrünü bulunduğu gün” bilse, fâni dünya için harcadığı yirmi üç saat yanında ebedî âlem için de hiç olmazsa, bir saat ayırması nefsine fazla ağır gelmeyebilir.

Ayrıca insan ibadetin ahiretteki çok büyük kârını düşünerek sabır gücüne güç katar ve ibadetlerini büyük bir şevkle ifa eder. Ücreti çok, külfeti az olan bir işi görmek insana her zaman cazip gelir.

Günde beş defa kılınan ve hepsi toplam bir saat süren bir namaza mukabil, kabir azabından cehennem azabından kurtulmak, cennet gibi ebedî bir nimete mazhar olmak büyük bir saadettir.

İnsan sabır kuvvetini doğru ve istikametli bir şekilde kullanırsa, hem ibadetlerini düzgün yapar hem musibetlere karşı metanetli olur, hem de günahlardan kendini muhafaza eder. Allah, her insana bu sabır kuvvetini ihsan etmiş; yeter ki biz bu kuvveti yukarıda izah edildiği şekilde istikamet üzere kullanalım...

1) bk. Sözler, Yirmi Birinci Söz.