"Fenn-i Beyan’da beyan olunduğu gibi..." Buradaki "fenn-i beyan"dan maksat nedir?


"Fenn-i beyan" yahut ilm-i beyan; iyi, güzel, akıcı ve pürüzsüz söz söyleme ilminin (belagat) mecaz, hakikat, teşbih, temsil, istiare, kinaye gibi kısımlarını konu alır. Bunların tariflerini yapar, aralarındaki farkları ortaya koyar. Hangi şartlarda hangisinin kullanılmasının daha doğru olacağını tayin ve tespit eder...  Buna göre, fenn-i beyana “söz söyleme sanatı” diyebiliriz.