"Meşrutiyet-i şer’iye altında olan adalet-i mahz ancak Eflatun-u ilahînin mehasin-i hakikiye-i medeniyetin misal-i müşahhası göstermek istediği Medine-i Fazılasında ihtimal verebilirlerdi." cümlesini izah eder misiniz?


"Meşrutiyet-i şer’iye altında olan adalet-i mahz ancak Eflatun-u ilahînin mehasin-i hakikiye-i medeniyetin misal-i müşahhası göstermek istediği Medine-i Fazılasında ihtimal verebilirlerdi."(1)

Bu paragrafta, insanlığın şanına uygun ve şeriatın terbiye ve adaleti ile yoğrulmuş bir cumhuriyet şeklinin, Eflatun'un ütopik sayılan "Medeniyet-i Fazıla"sının, somut ve uygulanabilir olduğunu gösterebilir deniliyor.

Medeniyet-i Fazıla; Eflatun'un hayal ettiği "Faziletli Şehir" demektir ki, bu yönetim şeklinde iktidar tamamen erdemli ve faziletli insanların elinde olmalı, en başta da bir filozof bulunmalıdır, esası savunuluyor...

(1) bk. Asar-ı Bediyye, Makaleler, Makale-5, İttihat Yay. İstanbul 2002, s. 566.