"Dişi bir kaplan, öz evlâdlarına olan şiddet-i şefkat ve himayeyi nazara almayarak, zavallı ceylanın yavrucuğunu parçalayarak yavrularına rızık yapar. Sonra bir avcı tarafından öldürülür." kaplan cezasını alıyor, peki ceylanın hakkı kimden alınacak?


Kaplanın avcı tarafından vurulması, zaten ceylanın hakkının alınması anlamına geliyor. Yani kaplanın avcı tarafından vurulma olayında hem hak alma hem de ceza birlikte ifa edilmiş denilebilir. Bu sebeple bu hadiseden dolayı kaplana ahirette ayrıca  bir azap verilmesi gerekmiyor. Çünkü bir suça iki ceza vermek adalet ve hukuken mümkün değildir.

Allah, her mahlukuna münasip bir irade ve teklif yüklemiştir. Ve yüklediği teklif ve iradeye göre de onlara öyle muamele ediyor. Yani bu yırtıcı ve vahşi hayvanların mübtedi ve ilkel bir iradeleri vardır. İradesinin derecesine göre de sorumludurlar. Bu yüzden bu ilkel ve basit iradesi nispetinde cezaya müstahak oluyorlar. İnsanın iradesi geniş ve kamil olmasından, ceza ve mükafatı da ona göre oluyor. Yani Allah iradenin oranına göre ceza ve mükafata tabi tutuyor. Bu da onun adalet ve rahmetine yakışan bir haldir. Üstad Hazretleri bu manaya şu şekilde işaret ediyor:

"Bu saray-ı kâinatta ikinci kısım amele, hayvânattır. Hayvânat dahi, iştiha sahibi bir nefis ve bir cüz-ü ihtiyarîleri olduğundan, amelleri hâlisen livechillâh olmuyor. Bir derece nefislerine de bir hisse çıkarıyorlar. Onun için, Mâlikü'l-Mülki Zü'l-Celâli ve'l-İkram, kerîm olduğundan, onların nefislerine bir hisse vermek için, amellerinin zımnında onlara bir maaş ihsan ediyor."(1) 

Katledilenden kast ettiğiniz kaplan ise, o zaten ceza olarak bu hadiseye maruz kalıyor. Avcı kaplanı keyfi öldürmenin hesabını ayrıca ahirette verecek elbette...

(1) bk. Sözler, Yirmi Dördüncü Söz, Dördüncü Dal.