"Adetullah" ile "sünnetullah" kavramları arasında fark var mıdır?


"Adetullah": Tabiatta canlı cansız bütün varlıkların nasıl hareket edeceklerini belirleyen Allah'ın emirleri, O'nun koyduğu değişmez düzen ve kurallara adetullah ya da sünnetullah denir. Meselâ oksijenle hidrojenin birleşmesinden su meydana gelir, güneşin çekme ve itme kuvveti, suyun kaldırma kuvveti vs hep bunlara birer örnektir.

"Sünnet" de kelime olarak kanun, adet ve yol anlamına gelmekte olup, adetullah ile müteradif bir anlama geliyor. Yani ikisi arasında bir fark ve farklılık bulunmuyor.