"İlim" ile "marifetin" farkı nedir? Allah'ı bilmeye niye ilim denmiyor da marifet deniyor?


İnsanda akıl ve kalp iki esas ve temel hükmünde latifelerdir. Bunların işleyiş ve vazifeleri birbirinden farklılık arz eder.

Aklın mantıki kaziyeler ve ispat tarzı ile elde ettiği şeylere ilim denir. Kalbin aydınlanması ve inkişafı ile elde ettiği hakikatlere de marifet denir. Yani ilim, aklın; marifet de münkeşif kalbin neticesi oluyor.

Bu yüzden ilim genel, marifet özel bir terimdir. Yani her marifet ilimdir, ama her ilim marifet değildir. Şayet her ilim marifet olmuş olsa idi, her ilim adamının marifetullaha sahip olmuş olması lazım gelirdi. Halbuki çok ilim adamlarının kalbinde marifet bulunmuyor, hatta bazen iman bile bulunmuyor.

Özet olarak marifet ilmin iman ve hidayet ile işlenmiş şekli oluyor.