37. "Said Nursi, Seyrani adındaki talebesi için, 'tevafuka, ilmi cifre karşı olduğu için tokat yemiş ve bir sene hapis yatmıştır', iddiasındadır."


Bu iftiracılar, işi çarpıtmada öyle mahirler ki, işin hakikatini bilmeyenler bu cerbezelere inanabilir.

Burada söz konusu mesele cifir meselesi değildir. Mesele cifir ilminin bir yönü olan tevafuklarla Kur’an’ın bazı hakikatlerinin ortaya konmasıdır.

Tokat yiyen Seyrani, cifir  ve ebced hesabına taraftar olmadığı için değil, tevafuk yoluyla ortaya çıkarılacak olan Kur’an’ın icaz parıltılarının gün yüzüne çıkmasına engel olmaya çalıştığı için tokat yemiştir.

Dinsizliğin bütün şiddetiyle revaçta olduğu bir devirde, tek başına ortaya çıkan ve hayatının şahadetiyle tek gayesi Kur’an ve iman hakikatlerini ders verip insanları o dinsizlik cereyanlarına karşı korumak olan Bediüzzaman gibi onlarca kerametleri görülen büyük bir evliya hakkında,

“... Sen bunca hapsi kendi heva ve hevesine göre Kur’an-ı Kerimi tefsir edip, O yüce kitabı kendi emellerine alet ettiğin için yattın, kaç defa bu tokadı yedin hala akıllanmıyorsun...”

ifadesi, sadece  dinsizlik komitesinin hoşuna giden  ve arşı titreten zalimane bir hezeyandır.