47. "Said Nursi’nin en çok yaptığı şeylerden biri de İslam dışı yöntem ve söylemlerini eleştirenleri Vehhabilikle ittiham etmesi olmuştur."


Emevilik ve Haricilik zihniyetinin son temsilcileri olan aşırı Vehhabilerin Hz. Ali (ra)’ye karşı tutumlarının nasıl saldırgan olduğu bilinmektedir.

- Bediüzzaman Hazretlerinin şu eşsiz iman hizmetini görmezlikten gelip, onu Şialıkla itham eden Vehhabilerin ne kadar Harici zihniyetli oldukları ortadadır.

- Bizzat matbu olan kaynaklarda yer alan Hz. Ali (ra) ve Gavs-ı Azam (ks)’ın kasidelerini uydurma olarak vasıflandırması, o çarpık zihniyetin açık göstergesidir.

- Ebced hesabı, Celcelutiye ve Gavs-ı Azam’la ilgili bilgileri daha önce vermiştik.