Hatt-ı Kur'an'ı muhafaza şekli sadece risaleleri elle yazmakla mı olur?


Risale-i Nur'un tahkiki iman derslerini okumak, yaşamak ve neşretmek, dolaylı olarak Hatt-ı Kur’an’ı muhafaza etmektir. Çünkü bu iman dersini alan birisi, kazandığı iman şuuru ile Hatt-ı Kur’an’a taraftar oluyor. Hiç iman şuuru olmayan birisine Hatt-ı Kur’an telkin etmek mümkün değildir. Hatta bu zaman insanlarına iman hakikatleri aşılanmadan Hatt-ı Kur’an telkin etmek, adeta imkansız hale gelmiştir. Demek birinci vazife olmadan ikinci vazife ifa edilemiyor.

İkinci vazife yani Hatt-ı Kur’an vazifesi birinci vazifenin, yani iman hizmetinin zaruri bir sonucu, gerektirici bir neticesidir. Öyle ise Hatt-ı Kur’an’ın muhafaza edilmesini sadece yazmaya hasretmek doğru bir bakış açısı değildir.

Yazmak, Hatt-ı Kur’an’ı muhafaza seçeneklerinden sadece birisidir, hatta bu zamanda en zayıf olan bir seçenektir. Çünkü matbaalar çok geliştiği için artık yazma işi çok önem arz etmiyor. Ama öğrenme ve talim açısından çok önemli bir vesiledir.