"Erkân-ı imaniyenin kutb-u azamı olan iman-ı billaha dair..." İman-ı billahın, erkân-ı imaniyenin kutb-u azamı olmasını nasıl anlamalıyız?


İmanın altı rüknünün birincisi Allah’a imandır. Diğer iman rükünleri de bu iman rüknüne bağlıdır. Meleklere iman denilince; “Allah’ın meleklerine iman”, kitaplara iman denilince; “Allah’ın inzal ettiği kitaplara iman” anlaşılır. Diğer iman rükünleri de aynı manada düşünüldüğünde erkân-ı imaniyenin kutb-u azamının “Allah’a iman” olduğu açıkça görülür...