"Üç yüz bin muhtelif nebatat ve hayvanatın envaı…" Bu sayıyı güncelleştirerek nazara vermek doğru mudur?


Burada mühim olan rakam değil, çokluktur ve farklılıktır. Bu kadar çok ve birbirinden farklı bitkileri, kışın ölümlerinden sonra bahar mevsiminde birbirine karıştırmaksızın yeniden yaratmak, Allah’ın nihayetsiz ilim ve kudretini göstermektedir.

Kaldı ki, birinci cümlede “en az üç yüz bin” denilmesi bu rakamın kesin olmayıp, çok daha büyük olabileceğine de işaret etmektedir.

Bu rakamı güncelleştirmek yerine, metnin açıklamasını yaparken bugün ulaşılan rakam verilebilir. Bugün hayvan türlerinin üç milyon kadar olduğu söyleniyor. Bu rakam da sürekli değişebilir...