"Şu dereden yolumuzu kapatan şu koca taşı kaldırabilir misin?" cümlesini biraz açıklar mısınız?


Temsilde geçen “büyük taş”ın, kabir ehlinin üzerine örtülen toprak tabakası olduğu temsilin hakikate tatbikinde zaten açıklanmış bulunuyor.

Bu cümlenin baş kısmında, “Gelincik Dağını ve Süphan Dağını bir işaretle kaldıran bir Zât-ı mu'ciznümâ”nın insanların üzerinden toprak tabakasını da kolayca kaldırabileceğine işaret ediliyor.

Devamında ise “gök ve dağ ve yeri altı günde îcad eden ve onları vakit bevakit doldurup boşaltan bir Kadîr-i Hakîm’e, bir Kerîm-i Rahîm’e” bu iş ağır gelmesinin düşünülemeyeceği ifade ediliyor.