"Ehl-i ilhadın dalkavukları,.." ifadesinde "dalkavuk" kelimesi neden kullanılmıştır?


Avrupa kâfirlerine ve zalimlerine teşne olmuş ve onların beslediği çok münafıklar var ki, âlem-i İslam'da çok büyük tahribatlar yapmışlar ve halen de yapmaktadırlar. Bu münafıklar Müslümanlara zorbalık yaparken, Avrupa kâfir ve zalimlerine de bir o kadar tabasbus ve dalkavukluk yapıyorlar.

Avrupa zalimlerine dalkavukluk yapan zulmetli münevverler diye isimlendirilen zümreye müdahene ve dalkavukluk eden ikinci sınıf dalkavuklar da bulunmakta idi. Bu ikinci sınıf dalkavuklar vali, memur, nahiye müdürü ve bekçi vasfını almış münafıklardı. Risale-i Nur talebelerine en çok eza ve cefa veren bu dalkavuk sınıfıdır.

Bunlar rütbe ve makam kazanmak için her türlü tabasbus ve dalkavukluğu yapmaya muntazır pespaye mahlûklardır. Bekçi müdürün, müdür valinin, vali bakanın, bakan da o zamanın millî şefinin, millî şef de Avrupa zalimlerinin gözüne girmek için her türlü tabasbusu ve dalkavukluğu yapmışlar vesselam...