"Ben hem kendimi, hem sizi, hem Risale i Nur’u tâziye ve merhum Hâfız Ali’yi ve Denizli Mezaristanını tebrik ediyorum." Risale-i Nur'u taziye nasıl oluyor; kitabın taziyesi olur mu?


Hafız Ali (rh) Risale-i Nur'un telif ve neşrinde çok büyük hizmete ve makama mazhar olmuş ağabeydir. Onun vefatı Risale-i Nur için büyük bir kayıptır. Faraza, Risale-i Nur temessül edip bir insan suretine girmiş olsa, onun arkasından en çok o gözyaşı dökerdi. Buradaki ifadeyi "Risale-i Nur'un şahs-ı manevisi" olarak değerlendirmek lazım...

Bu gibi ifadelere kinaye ya da teşbih nazarı ile bakmak gerekiyor.  Mesela, "filancanın ölümü ile İstanbul büyük bir evladını yitirdi" derken, o ölen şahsın fazilet ve şerefine bir atıf bir hürmet yapılıyor. Yoksa İstanbul şahıs değil ki evlat sahibi olsun!..

Peygamber Efendimiz (asm) Halid Bin Velid ve Amr Bin As’ın Müslüman olmasına binaen,

"Mekke iki ciğerparesini bizim kucağımıza attı."(1)

demesinde de benzer bir teşbih ve kinaye kullanılmaktadır.

(1) bk. Halebî, İnsanü’l-Uyûn, II/778.