Gıybet etmeden, içten içe dedikodu yapma hastalığı için, Üstadımızın önerdiği bir şeyler var mı?


İnsanların kusurunu araştırmaktansa, kendi kusurumuza bakmalı ve onun tedavisi için çabalamalıyız.

"İşte bu hale giriftar olanlar, mizan-ı şeriatı elde tutmak ve usulüddin ulemasının düsturlarını kendine ölçü ittihaz etmek ve İmam-ı Gazâlî ve İmam-ı Rabbânî gibi muhakkıkîn-i evliyanın talimatlarını rehber etmek gerektir. Ve daima nefsini itham etmektir. Ve kusurdan, acz ve fakrdan başka nefsin eline vermemektir."(1)

“Ey iman edenler, zandan çok kaçının; çünkü zannın bir kısmı günahtır. Tecessüs etmeyin (birbirinizin gizli yönlerini araştırmayın). Kiminiz kiminizin gıybetini yapmasın (arkasından çekiştirmesin). Sizden biriniz, ölü kardeşinin etini yemeyi sever mi? İşte, bundan tiksindiniz. Allah'tan korkup sakının. Şüphesiz Allah, tövbeyi çok kabul edendir, (ahirette de mü'minlere) rahmeti bol olandır."  (Hucurât, 49/12)

Tecessüs, bir kimsenin ayıp ve kusurlarını araştırıp açığa çıkararak insanların nazarında küçük düşürmesidir ki bu amel yukarıdaki ayette çok açık bir şekilde telin edilip yasaklanmıştır. Gerçi siz bunu gıybet boyutuna taşımadığınızı ifade ediyorsunuz, ama yine de içten de olsa insanlara tenkit nazarı ile bakmak doğru değildir.

Kendi kusuru ile meşgul olan başkalarının kusurunu görmez ve göremez. Bu yüzden çokça Risale-i Nur okuyup özellikle Mesnev-i Nuriye gibi enfüsi alemdeki yaraları ve hastalıkları tedavi eden kitaplara ağırlık verebiliriz.

(1) bk. Mektubat, Yirmi Dokuzuncu Mektup, Dokuzuncu Kısım.