"İbadette gençlik kuvvetini sarf etmenin neticesi, dâr-ı saâdette ebedî bir gençliktir." Ehl-i cennetin hepsi genç değil midir?


Ehl-i cennetin hepsi gençtir. Üstad'ın bu ifadesi, “Ceza amel cinsindendir.” (Her amelin karşılığı kendi cinsinden verilir.) kaidesine bir misaldir. Gençliğini isyan yolunda geçirdiği halde ihtiyarlığında tövbe eden ve imanla ahirete göçenler de cennette yine genç olacaklardır.

Ancak, gençliğini sefahette ve dalalette geçiren kişilerin kalan ömürlerini de aynı hal üzere geçirmeleri ihtimali daha yüksektir. Öyle olmasa bile ibadetsiz geçen gençlik yılları onun için ebedî bir kayıptır.

Cennete gitse bile oradan edeceği istifade ve alacağı lezzet o nisbette azalacaktır. Üstad, bu ifadeleriyle gençlik sermayesinin çok iyi kullanılmasına dikkat çekmiş oluyor.