"... Ve o arslan ise eceldir. Ve o darağacı ise ölüm" burada ecel ve ölüm farklı mı acaba? Biri aslana diğeri darağacına benzetilmiş...


"O bîçâre asker ise, sensin ve insandır. Ve o arslan ise eceldir. Ve o darağacı ise ölüm ve zeval ve firaktır ki, gece-gündüzün dönmesinde her dost veda eder, kaybolur. Ve o iki yara ise, birisi müz’iç ve hadsiz bir acz-i beşerî, diğeri elîm, nihayetsiz bir fakr-ı insanîdir. .."(1) 

Burada arslan yani ecel özne olurken, darağacı yani ölüm ise yüklem oluyor. Yani  ölüm fiili ecele izafe ediliyor.

Ecel, her mahlukun ve canlının Allah tarafından takdir edilen ölüm vaktine deniyor. Yani ecel Allah'ın takdir ettiği ömür süresidir. Ölüm ise, bu sürenin sonundaki iş ve eylem oluyor. Ecel gizli olmasından ölüm eyleminin de ne zaman olacağı belli değildir; bu yüzden insan her an teyakkuz içinde olmalıdır.

ÖSYM’nin bir birimi sınav tarihini planlar ve hazırlar, diğer birimi ise o tarihte sınavı bizzat yapar, yani eyleme döker. Ecel ile ölüm arasında da böyle bir incelik bulunuyor denilebilir.

(1) bk. Sözler, Yedinci Söz.