"Hem rütbesi, hem vazifesi, hem maaşı, hem düstur-u hareketi, hem cihazatı bize gösterdi ki, o zabit, o muvakkat meydan için değil." Buradaki "maaş" hakikatte neyi temsil ediyor?


Maaş, burada insanın maddî ve manevî azalarının lezzet alıp mutlu olmasıdır. Mesela, dildeki tat alma duyusunun maaşı lezzetlerdir, burnun maaşı güzel kokulardır, gözün maaşı güzel manzaralardır.

Yalnız insanın latife ve duygularına bir sınır konulmadığı için, dünyanın cüzi lezzet ve mutlulukları ile tatmin olmuyor. Yani dünyanın maaşı insanın sahip olduğu maddî ve manevî cihazları tatmin edip doyuramıyor.

Dünya maaşının yani nimetlerinin insan karşısında kısa ve kifayetsiz kalması, insanın bu dünyaya değil, beka âlemine göre yaratıldığını gösteriyor. Yani bu durum dâr-ı bekanın, ebedî bir hayatın varlığına işaret ediyor.