"Öyle bir mükemmel terbiye, tedbir, idare ediliyor ki, bütün kâinat bir sahife gibi her an nazarında ve bütün âlemler birer satır gibi kalem-i kudret ve kaderiyle yazılır, tazelenir, değişir." cümlesini izah eder misiniz?


Bir kitabı açıp sayfaları kolayca çevirmek nasıl insan için kolaysa, Allah’ın kainat kitabını açıp içindeki eşya sayfalarını yönetmesi, idare etmesi, terbiye etmesi de aynı şekilde kolay ve basittir.

Kainat bir kitap, içinde ise sayısız sayfalar bulunuyor. Mesela, gökyüzü bir sayfa olduğu gibi zemin de içinde milyonlarca sayfaları barındıran ayrı bir sayfadır. Dört yüz bin çeşit bitki ve hayvanat da ayrı ayrı sayfalar oluyor. Allah bütün bu kitap ve sayfaları aynı anda hem görüyor hem biliyor hem de kudret ve iradesi ile yaratıp yönetiyor.

Üstelik bu kainat kitabı bir kez yazılıp sabit kalmıyor, yani statik değil. Sürekli yazılıp silinerek dinamik bir kitap olduğu göze gösteriliyor ki, insanlar bu kitabın yazarına yani Allah’a dikkat kesilip, onun o hayret verici isim ve sıfatlarını görüp takdir etsin ve iman ve ibadette bulunsun...