"Onunla bütün karanlıkları izale ve nuranî hakikatlerini gösterip ve bütün zîşuuru, belki kâinatı hayat-ı bâkiye müjdesiyle sevindirdiği gibi; dinini dahi bütün makbul ehl-i ibadetin fihriste-i kemâlâtı..." İzah eder misiniz?


Karanlık burada küfür ve gaflettir. Hazreti Peygamber (asm), getirdiği tevhit ve İslam nuru ile küfür ve gaflet karanlığını parça parça etmiş, insanlığı nura gark etmiştir. Bu manayı iyi anlamak için; İslam’dan önceki cahiliye dönemini incelemek gerekir. Diri diri kızını gömen, eli ile yaptığı putlara tapan, zenginin fakiri ezdiği ve sömürdüğü cahil bir toplumu alıp, kısa bir süre içinde insanlığın en mükemmel toplumu haline getiren İslam’ın nasıl bir Nur olduğunu aklı olan takdir eder.

Fihriste-i kemalat; kelime olarak mükemmelliklerin listesi ve özeti demektir. Evet Hazreti Peygamber Efendimiz (asm), gerek imanı gerek ahlakı gerek ibadeti açısından, bütün mükemmelliklerin bir özeti bir listesi gibidir. İnsanlık onun gibisini bir daha gösteremez ve gösterememiş.

Nasıl ağaç bir çekirdekten çıkıp, en sonunda yine meyvede tekrar çekirdek şeklinde toplanıyorsa, kainat ağacının ilk çekirdeği Hazreti Peygamber Efendimiz (asm)'in nuru olduğu gibi, bu ağacın en mükemmel ve en son meyvesi yine onun ibadet ve kulluğudur.

Evet hadiste de ifade edildiği gibi; ilk yaratılan madde Peygamber Efendimiz (asm)'in nurudur ve bütün kevniyat ise bu nurdan icat edilmiştir. Bu noktadan Peygamber Efendimiz (asm)'in nuru kainat ağacına bir çekirdeklik vazifesini görmüş. Aynı kainat ağacının en mükemmel meyve ve neticesi yine Peygamber Efendimiz (asm)'in ubudiyet ve kulluğu olmuştur.