"Hak aldatmaz, hakikatbîn aldanmaz." cümlesi ile "Biz ki hakikî Müslümanız; aldanırız, fakat aldatmayız." cümlesi zıt gibi görünüyor, bilgi verir misiniz?


"Hakikatbin" Allah'a, ahirete iman meselesinde terakki etmiş zatın nazarına, hiçbir vehim perde olamaz. O hakkı ve doğruyu en açık bir şekilde görür demektir. Hakkı bu şekilde açık seçik gören birisinin hak konusunda aldanması ve yanılması mümkün değildir.

Mümin asla aldatmaz, muamelatına yalan, hile giremez. Kendisi içtimaî ve ticarî konularda bazen aldatılsa bile, hiçbir konuda hiçkimseyi aldatmaz ve o yanlış yola asla girmez.

Ancak, zamanın fenalığı sebebiyle muamelata çok yalan ve hilelerin karışmasına binaen, Müslümanlar aldatılmamak için de gayret etmelidirler. Buna da Efendimiz (asm) şu şekilde dikkat çekmiş:

"Mü'min aynı delikten iki defa sokulmaz, ısırılmaz." (Buhârî, Edeb, 83; Müslim, Zühd, 63).