"Küre-i arz dahi koca, hadsiz semâvâta karşı bir kalb ve mânevî bir merkez hükmünde olarak mukabil gelir." cümlesini izah eder misiniz?


"Küre-i arz her ne kadar semâvâta nisbeten çok küçüktür; fakat hadsiz masnuat-ı İlâhiyenin meşheri, mazharı, mahşeri, merkezi hükmünde olduğundan, kalb cesede mukabil geldiği gibi, küre-i arz dahi koca, hadsiz semâvâta karşı bir kalb ve mânevî bir merkez hükmünde olarak mukabil gelir."(1)

Kalp nasıl bedenin merkezi ve en önemli organı ise, kainatı bir beden olarak düşünürsek, dünya da bu kainat bedeninin merkezi ve en önemli organı mesabesindedir.

Dünya cisim açısından her ne kadar kainatın yanında çok küçük kalmış olsa da, Allah’ın isim ve sıfatlarına ayna olma noktasından ve kainatın halifesi olan insana yurt olma ciheti ile kainat kadar geniş ve kainat kadar önemli bir mevkii sahiptir.

Kalp durduğunda ceset nasıl hayatını kaybediyor ise dünya, dünya içindeki insan ve insandaki iman ve ibadet bittiği zaman, kainat da hayatını ve anlamını kaybedip mevte yani kıyamete mahkum olacaktır. Demek iman insana, insan dünyaya, dünya da kainata kayyum oluyor.

Evet, insan şu kainatın küçük bir modeli ve her tecellinin ince ve latif bir şekilde yazıldığı bir nüshası olmasından dolayı, adeta Allah’ın bütün isim ve sıfatlarının temerküz ettiği bir sahnesi, bir arşı hükmündedir. Yani kainatta azametli ve haşmetli olarak tecelli eden Allah’ın isim ve sıfatları, insanda da aynı şekilde, ama daha okunaklı ve mütevazı bir şekil ile tecelli ediyor. İnsan kainata bir liste, bir öz, bir numune oluyor.

Dünya da insana nispet edilen bir yurt olmasından dolayı, kainattan daha büyük bir mevkie sahiptir.

(1) bk. Lem'alar, On İkinci Lem'a, Birinci Mesele-i Mühimme.