"Hem güneşin ve ayın tutulmaları, 'küsuf ve husuf namazları' denilen iki ibadet-i mahsusanın vakitleridir. Yani, gece ve gündüzün nuranî âyetlerinin nikaplanmasıyla bir azamet-i İlâhiyeyi ilâna medar olduğundan,.." Burada nasıl bir azamet var?


Güneş ve ay tutulması İlâhi azameti gösteren ayetlerdir. Bir defterin sayfalarını çevirir gibi; gündüz geceye, gece gündüze dönüyor; Allah güneşi ve ayı emrine itaat ettirendir. Dünyadan binlerce, milyonlarca büyük kütleler dahi, O'nun azameti karşısında boyun bükerler.

Ne var ki sair zamanlarda bu azamet-i İlâhiye alışkanlık perdesi sebebiyle insanların nazarında gizlendiğinden, Cenab-ı Rabbi'l-Âlemin; güneş ve ay üzerindeki tasarrufunda harikulade bir icraatı gösteriyor, ta ki gaflet nazarı dağılsın ve o şaşaalı azamet tam görünsün.

İşte bunu idrak edenler de Rablerinin bütün noksan sıfatlardan münezzeh olduğunu, azamet ve kibriya sahibi olduğunu, hadsiz nimetleriyle terbiye olunduklarını ilana vasıta olan; küsuf ve hüsuf namazını kılıyorlar, diyebiliriz...